Αναγνώριση της συνεισφοράς του έργου του SkyrosProject από τον Αμερικανό οργανισμό για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ΝΑΜΕΡΑ (North American Marine Environment Protection Association)

TOP