Έρευνα

2019

 • Maripas-Polymeris, G., Kounani, A., Seleventi, M. K. and Skanavis, C. 2019. Diving Ecotourism as Climate Change Communicating means: Greek Diving Instructors’ perceptions. International Symposium on Climate Change and the Role of Education, Bishop Grosseteste University, Lincoln, UΚ, 12-13 April 2019
 • Skanavis, C., Kounani, A., Tsamopoulos, K., Maripas-Polymeris, G., Koukoulis, T., Topaltsis, L. and Antonopoulos, K. 2019. Sustainable Development through environmental camps: The case of Skyros Project. Symposium on Sustainability Reporting in Higher Education, University of Edinburgh, Scotland, 14-15 March 2019

 

2018

 • Skanavis C., Antonopoulos K., Plaka V., Pollaki S.P., Tsagaki-Rekleitou, Koresi G. and Oursouzidou Ch., 2018. Linaria Port: An Interactive Tool for Climate Change, In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 18
 • Tsamopoulos K., Marini K. and Skanavis C., 2018. Climate Change Motivation: Can language forms affect willingness? In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 22
 • Avgerinos E., Antonopoulos G., Antonopoulos K. and Skanavis C., 2018. Communicating Sustainability: Promoting a self-assessment tool for Eco-Villages. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 19
 • Skanavis C., Theodorou P., Nastoulas I., Vratsanou K.C and Kalogirou E.S. 2018. Environmental Awareness through Digital Storytelling in middle schools in Greece.  In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 20
 • Kounani A., Skanavis C., Koukoulis Th., Tsamopoulos K., Maripas G. and Balkanas S., 2018. Climate Change Communication: a Friendly for Users App. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 17
 • Ch. Fountas, Ch., Skanavis, C., Plaka, V. and Antonopoulos, K. 2018. Circular Tourism Through Small Eco-Marinas, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Botzori, M., Seleventi, M. Κ., Kounani, Α., Skanavis, C. and Antonopoulos, K. 2018. Locals' perceptions about the environmental impacts of tourism: A pilot study at Linaria Port, Skyros Island, Greece, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Vasdeki, E. N., Michail, M.I.,Vratsanou, C., Botzori, M., Marini, K., Petreniti, V., and . Skanavis, C. 2018. Emotional status affecting environmental decision-making: the case of environmental video expose. Further implications on Tourism audiences, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Moriki, E., Marini, K., and Skanavis, C. 2018.  Connectedness to nature as a factor influencing well-being and the implications on nature-centered tourism”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Andriopoulos, C., Vourdougiannis, L., Skanavis, C. 2018. Environmental education empowers travelers: choosing bottled water”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Oursouzidou, Ch., Liapi, M.G and Skanavis, C., 2018. Therapeutic and Equine Tourism: an innovative challenge”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Kydοnakis, P., Lekakis, T., Panagiotounis, N.,  and Skanavis, C. 2018.  “Climate Change Education tailored to Tourists' Interests”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Ganiaris M.,Zouridaki F., Plaka  V.,  Skanavis C. Antonopoulos K. and  Avgerinos M. (2018)  In search for an Island to host an Ecovillage, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 210-218
 • Kounani A. ,  Skanavis C. (2018) Refugee Crisis: Greek Residents Attitudes Towards Waste Management in their Region, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 323-333
 • Theodorou P. ,  Vratsanou K.C.,  Moriki E.,  Botzori M.,  Karamperis M. and Skanavis C. (2018)  Recycling and Education Through Digital Storytelling in the Age Group "8-12" in Greece, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 229-239
 • Topaltsis L. ,  Plaka V. and Skanavis  C. (2018) Raising Awareness on Climate Change Through Humor, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 189-198
 • Koresi G.,  PlakaV. and  Skanavis C. (2018) Early Childhood Environmental Camp in a Greek Port,  International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 199-208
 • Theodorou P. , Kydonakis P. ,  Botzori M. and Skanavis C. (2018) Augmenten reality proves to be a breakthough in Environmental Education, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 219-228
 • Skanavis C., Kounani A., (2018) Children Communicating on Climate Change: The Case of a Summer Camp at a Greek Island, in Leal Filho W et al (ed), Handbook in Climate Change Communication, Springer, 3:113-130

 

2017

 • Margariti, Α., Antonopoulos, Κ., Marini, Κ. and Skanavis , C., 2017. Evaluation of Tourists’ Comments using a Guestbook: The case of Linaria-Skyros, Greece, 9ος τόμος: Προστασία του Περιβάλλοντος της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Παρασκευή Π. Καρανικόλα (επιμέλεια), Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σελ. 12-20
 • Margariti, Α., Marini, Κ., Antonopoulos, Κ. and Skanavis , C. 2017. The Case of the Port of Linaria-Skyros, Greece: The Human Factor as the Main Dimension of Impression and Other Findings in the GUESTBOOK Tourists’ Evaluation, Psychology Research, 7(6): 335-343
 • Kουνάνη Α., Σκαναβή Κ., Κουκούλης Α., Μαρίπας- Πολυμέρης Γ., (2017) Ο Καταδυτικός Τουρισμός ως Μέσο Προώθησης της Αειφορικής Διαχείρισης των Παράκτιων Περιοχών, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 89-100
 • Αντωνόπουλος Κ., Πλάκα Β., Σκαναβή Κ., (2017) Καινοτόμα Προϊόντα για Συλλογή Πληροφοριών: Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στο Λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 321-330
 • Πλάκα Β., Τσαγάκη- Ρεκλείτου Ε., Σκαναβή Κ., (2017) Σχεδιασμός Πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το Λιμάνι ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ.101-111.
 • Σκαναβή Κ., Αντωνόπουλος Κ., Θεοδώρου Π., Βρατσάνου Κ., (2017) Νέες Εφαρμοσμένες Πράσινες Τεχνολογίες Αξιοποιούν τις Δυνατότητες της Παράκτιας Ζώνης: Η περίπτωση του Λιμένα της Λιναριάς Σκύρου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 127-136.
 • Αυγερινός Ε., Αντωνόπουλος Γ., Σκαναβή Κ., Αντωνόπουλος Κ., (2017) Καινοτομία στην Προώθηση της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς: Σχεδιασμός Πλωτού Περιβαλλοντικού Εργαστηρίου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 113-125.
 • Skanavis, C., Kounani A., and Antonopoulos K. (2017) Community wind as a key to increasing public’s acceptance of wind farm installations in Aegean Islands: The case of Skyros Island. Proceesings of Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, pp 1087-1098.
 • Antonopoulos, K., Plaka, V., Mparmpakonstanti, A., Dimitriadou, D. and Skanavis, C., 2017, The Blue Port with a Shade of Green: The Case study of Skyros Island, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 175-187
 • Skanavis, C. and Kounani, A., 2017,  Ecotourism as an Educating Tool for Encouraging Sustainable Development: The Case of Skyros Island, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 188-197
 • Andriopoulos, C., Avgerinos, E., and Sκanavis, C., 2017, Is an Ecovillage Type of Living Arrangement a Promising Pathway to Responsible Environmental Behavior? Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 210-219
 • Nastoulas, I., Marini, K., and Skanavis, C., 2017, Middle School Students’ Environmental Literacy Assessment in Thessaloniki Greece, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 198-209
 • Skanavis C., Kounani A., 2017. Greening of Greek Islands: Community Wind Approach at Skyros Island, Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities, Elsevier, pp.575-594

 

2016

 • Antonopoulos, K., Plaka, V. and Skanavis, C. 2016. Linaria port, Skyros: An environmentally friendly port community for leisure crafts. 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece.
 • Papaionnidou, D., Sardi, C., and Skanavis, C. 2016. How close to being Green are the Greek Universities? 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece, ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016
 • Vamvakari, A., Zarkaveli, R., and Skanavis, C., 2016, Environmental Sensitivity of College Students,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Skanavis, C., and Kounani, A., 2016, The environmental impacts of the refugees’ settlements at Lesvos Island,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece,
 • Apostolopoulou, S., Grigoroglou, G., Karamperis, M., Skanavis, C., and Kounani, A., 2016, Environmental Summer Camp in a Greek Island, 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Ntaiou, K.M., Oursouzidou, C., Skanavis, C. and Kounani, A., 2016, Assessment of Teachers’ Knowledge, Training, Perceptions and Participation in Environmental Education at a Greek Island,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Barota, J., Giannakopoulou, H., Marini, K. and Skanavis, C., 2016, Investigation of the interview as a measuring tool for the environmental illiteracy in Greece, 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Pollaki, S. and Skanavis, C., 2016, Evaluating the implementation of WWF Hellas program for a "Better Life", , 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece

 

2015

 • Αντωνόπουλος, Κ., Σκαναβή, Κ. και Πλάκα, Β., 2015, Πλήρης Αξιοποίηση Χώρου και Δυνατοτήτων στο Λιμάνι Λιναριάς Σκύρου: Από τον Οραματισμό  στην Υλοποίηση, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Έκδοση Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, σελ. 101-111
TOP