Συνέδρια

2019

International Symposium on Climate Change and the Role of Education (Bishop Grosseteste University, Lincoln, UΚ | 12-13 Απριλίου 2019)

Το συμπόσιο απευθυνόταν σε όσους εργάζονται ή ασχολούνται γενικότερα με την εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή και αποσκοπούσε στην προβολή δράσεων, προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων που διερευνούν ή αξιοποιούν την εκπαίδευση ως μέσο μετριασμού της αλλαγής του κλίματος ή προσαρμογής σε αυτή. Οι παρουσιάσεις μας: Diving Ecotourism as Climate Change Communicating means: Greek Diving Instructors’ perceptions. Maripas-Polymeris, G., Kounani, A., Seleventi, M. K. and Skanavis, C.

Symposium on Sustainability Reporting in Higher Education (University of Edinburgh, Scotland |14-15 Μαρτίου 2019)

Το συμπόσιο είχε ως κύρια θεματολογία την εφαρμογή της θεωρίας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρουσίασή μας: Implementing Sustainable Development through environmental camps: The case of Skyros Project. Skanavis, C., Kounani, A., Tsamopoulos, K., Maripas-Polymeris, G., Koukoulis, T., Topaltsis, L. and Antonopoulos, K.

1ο Διεθνές Συνέδριο "Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμένων Παράκτιων & Υπεράκτιων Έργων" (Ίδρυμα Ευγενίδου | 8-11 Μαΐου 2019)

Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην προσαρμογή τους σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Η παρουσίασή μας: Το τουριστικό καταφύγιο της Λιναριάς Σκύρου - Παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης στα χρόνια των Μνημονίων. Αντωνόπουλος, Κ.

2018

2nd World Symposium on Climate Change Communication (Graz, Austria | 7-9 Φεβρουαρίου 2018)

Το συμπόσιο επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στην επικοινωνία του φαινομένου της αλλαγής του κλίματος σε διάφορα ακροατήρια. Οι παρουσιάσεις μας: 1) Linaria Port: A Greek small port serving as interactive tool for climate change awareness. Skanavis, C., Antonopoulos, K., Plaka, V., Pollaki, S. P., Tsagaki-Rekleitou, E., Koresi, G. and Oursouzidou, Ch. 2) Media based education and motivation through phrasing: Can they affect climate change willingness? Tsamopoulos, K., Marini, K. and Skanavis, C. 3) Communicating Sustainability: Promoting a self-assessment tool for Eco-Villages. Antonopoulos, G., Avgerinos, E., Antonopoulos, K. and Skanavis, C. 4) Climate Change Communication: A friendly for users app. Skanavis, C., Kounani, A., Koukoulis, A., Polymeris-Maripas, G., Tsamopoulos, Κ. and Valkanas, S. 5) Climate change Education through DST in the age group “10-13” in Greece. Theodorou, P., Vratsanou, K. Ch., Nastoulas, I., Kalogirou, E.S. and Skanavis C.

10th OTIE International Conference on Islands Tourism (Palazzo Steri, Palermo, Italy | 7-8 Σεπτεμβρίου 2018 )

Το συνέδριο είχε σκοπό να προωθήσει την ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, προωθώντας μία ευρεία συνεργασία. Οι παρουσιάσεις μας: 1) Circular Tourism Through Small Eco-Marinas. Fountas, Ch., Skanavis, C., Plaka, V. and Antonopoulos, K. 2) Locals' perceptions about the environmental impacts of tourism: A pilot study at Linaria Port, Skyros Island, Greece. Botzori, M., Seleventi, M. Κ., Kounani, Α., Skanavis, C. and Antonopoulos, K. 3) Emotional status affecting environmental decision-making: the case of environmental video expose. Further implications on Tourism audiences. Vasdeki, E. N., Michail, M. I., Vratsanou, C., Botzori, M., Marini, K., Petreniti, V. and Skanavis, C. 4) Connectedness to nature as a factor influencing well-being and the implications on nature-centered tourism. Moriki, E., Marini, K. and Skanavis, C. 5) Environmental education empowers travelers: choosing bottled water. Theodorou, P., Andriopoulos, C., Vourdougiannis, L. and Skanavis, C. 6) Relational tourism challenges and opportunities: Therapeutic and Equine Tourism. Theodorou, P., Liapi, M. G., Pappa, E. E., Han. G. J., Oursouzidou, Ch. and Skanavis, C. 7) Waste Management Education tailored to Tourists΄ Interest through Augmented Reality. Theodorou, P., Kydonakis, P., Han. G. J., Tsagaki-Rekleitou, E. and Skanavis, C. 8) Climate Change Education tailored to Tourists' Interests. Theodorou, P., Kydοnakis, P., Lekakis, T., Panagiotounis, N. and Skanavis, C. 9) SKYROS PROJECT: A Paradigmatic Eco Community Lifestyle. Skanavis, C., Antonopoulos, K., Plaka, V., Zouridaki, F. and Ganiaris, M.

3o Διεθνές Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα» (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά |19-20 Απριλίου 2018)

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με βασική θεματολογία τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών λιμένων. Η παρουσίασή μας: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διαχείριση Λιμένων στο Λιμάνι της Λιναριάς, Σκύρος. Αντωνόπουλος, Κ.

Innovation Arabia 11 - Annual Conference 2018 (Dubai - United Arab Emirates | 11-13 Μαρτίου 2018)

Το συνέδριο είχε σκοπό αφενός την ανταλλαγή ιδεών και αφετέρου την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομιών στον αραβικό κόσμο. Οι παρουσιάσεις μας: 1) Exploring sustainability of intentional communities: Experiences from Eco-villages. Antonopoulos, G., Avgerinos, E., Skanavis, C. and Antonopoulos, K. 2) Environment and mental health: Exposure to nature, well-being and self-esteem. A comparative study in urban and countryside surroundings. Moriki, E., Marini, K. and Skanavis, C. 3) Cognitive and affective approaches through environmental awareness videos: the effect of modern multimedia techniques. Michail, M., Vasdeki, N., Marini, K. and Skanavis, C. 4) “Smart” Environmental Education for Special Needs Learners. Theodorou, P., Genitsaridi, A., Pappa, E.E. and Skanavis, C. 5) Renewable Energy Sources Education Through DST in the Age Group “8-12” in Greece. Theodorou, P., Vratsanou, K., Karaberis, M., Moriki, E. and Bertoli, K.

Ecocity Forum 2018: Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης | 3-5 Οκτωβρίου 2018)

Στα πλαίσια της διεξαγωγής του συνεδρίου ανακοινώθηκαν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και πραγματοποιήθηκε έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την αστική αειφορία και την Kυκλική Oικονομία. Η παρουσίασή μας: Augmented reality in the field of circular economy. Theodorou, P., Kydonakis, P. and Skanavis, C.
Περισσότερες φωτογραφίες

14th Protection and Restoration of the Environment (Θεσσαλονίκη | 3-6 Ιουλίου 2018 )

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων που σχετίζονται με τα επίκαιρα ζητήματα της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μεταξύ διαφόρων ομάδων της επιστημονικής κοινότητας. Οι παρουσιάσεις μας: 1) In search for an Island to host an Ecovillage. Ganiaris, M., Zouridaki, F., Plaka, V., Skanavis, C. Antonopoulos, K. and Avgerinos, M. 2) Augmented reality proves to be a breakthrough in Environmental Education. Theodorou, P., Kydonakis, M., Botzori, M. and Skanavis, C. 3) Refugee crisis: Greek residents’ attitudes towards waste management in their region. Kounani, A. and Skanavis, C. 4) Raising Awareness on Climate Change Through Humor. Topaltsis, L., Plaka, V. and Skanavis, C. 5) Early Childhood Environmental Camp in a Greek Port. Koresi, G., Plaka, V. and Skanavis, C. 6) Recycling and education through digital storytelling in the age group “8-12” in Greece. Theodorou, P., Vratsanou, K. C., Moriki, E., Botzori, M, Karamperis, M. and Skanavis, C.

2017

7ο Συνέδριο για τη Διαχείριση & Βελτίωση των Παράκτιων Ζωνών (Ίδρυμα Ευγενίδου | 20-22 Νοεμβρίου 2017)

Το συνέδριο είχε στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της τεχνογνωσίας στον ευαίσθητο χώρο της παράκτιας ζώνης. Οι παρουσιάσεις μας: 1) Ο Καταδυτικός Τουρισμός ως Μέσο Προώθησης της Αειφορικής Διαχείρισης των Παράκτιων Περιοχών, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών. Kουνάνη, Α., Σκαναβή, Κ., Κουκούλης, Α. και Μαρίπας- Πολυμέρης, Γ. 2) Καινοτόμα Προϊόντα για Συλλογή Πληροφοριών: Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στο Λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου. Αντωνόπουλος, Κ., Πλάκα, Β. και Σκαναβή, Κ. 3) Σχεδιασμός Πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το Λιμάνι ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο. Πλάκα, Β., Τσαγάκη- Ρεκλείτου, Ε. και Σκαναβή, Κ. 4) Νέες Εφαρμοσμένες Πράσινες Τεχνολογίες Αξιοποιούν τις Δυνατότητες της Παράκτιας Ζώνης: Η περίπτωση του Λιμένα της Λιναριάς Σκύρου. Σκαναβή, Κ., Αντωνόπουλος, Κ., Θεοδώρου, Π. και Βρατσάνου, Κ. 5) Καινοτομία στην Προώθηση της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς: Σχεδιασμός Πλωτού Περιβαλλοντικού Εργαστηρίου. Αυγερινός, Ε., Αντωνόπουλος, Γ., Σκαναβή, Κ. και Αντωνόπουλος, Κ.

Innovation Arabia 10 - Annual congress (Dubai - United Arab Emirates | 6-8 Μαρτίου 2017 )

Το συνέδριο είχε σκοπό μεταξύ άλλων τη διερεύνηση τρόπων για την αντιστροφή ή την επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι παρουσιάσεις μας: 1) The Blue Port with a Shade of Green: The Case study of Skyros Island. Antonopoulos, K., Plaka, V., Mparmpakonstanti, A., Dimitriadou, D. and Skanavis, C. 2) Diving Ecotourism as an Educating Tool for Encouraging Sustainable Development: The Case of Skyros Island. Skanavis, C. and Kounani, A. 3) Is an Ecovillage Type of Living Arrangement a Promising Pathway to Responsible Environmental Behavior? Andriopoulos, C., Avgerinos, E. and Sκanavis, C. 4) Middle School Students’ Environmental Literacy Assessment in Thessaloniki Greece, Nastoulas, I., Marini, K. and Skanavis, C.

2016

13th International Conference of Protection and Restoration of the Environment (Mykonos island, Greece | 3-8 Ιουλίου 2016)

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων που σχετίζονται με τα επίκαιρα ζητήματα της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μεταξύ διαφόρων ομάδων της επιστημονικής κοινότητας. Οι παρουσιάσεις μας: 1) Linaria Port, Skyros: An environmentally friendly port community for leisure crafts. Antonopoulos, Κ., Plaka, V. and Skanavis, C. Environmental sensitivity of college students. Vamvakari, A., Zarkaveli, R. and Skanavis, C. 2) How close to being “Green’’ are the Greek universities. Papaioannidou, D., Sardi, C. and Skanavis, C. 3) Environmental summer camp in a Greek island. Apostolopoulou, S., Grigoroglou, G., Karamperis, M., Skanavis, C. and Kounani, A. 4) Assessing the environmental education practices of educators in a Greek island. Ntaiou, K. M., Oursouzidou, C., Skanavis, C. and Kounani, A. 5) Ιnvestigation of the interview as a measuring tool for the environmental illiteracy in Greece. Barota. J., Giannakopoulou, H., Marini, K. and Skanavis, C. Evaluating the implementation of WWF Hellas program for a “better life”. Pollaki, S. and Skanavis, C. 6) The environmental impacts of the refugees’ settlements at Lesvos Island. Skanavis, C. and Kounani, A.

2015

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί λιμένες και μαρίνες (Ίδρυμα Ευγενίδου | 12-14 Οκτωβρίου 2015)

Το συνέδριο είχε στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της τεχνογνωσίας και των πρακτικών στο χώρο των λιμένων και των εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής. Η παρουσίασή μας: Πλήρης Αξιοποίηση Χώρου και Δυνατοτήτων στο Λιμάνι Λιναριάς Σκύρου: Από τον Οραματισμό στην Υλοποίηση. Αντωνόπουλος, Κ., Σκαναβή, Κ. και Πλάκα, Β.
TOP